Teachres

No Full Name
1 Mrs.Pakkiyanathan Kamaleswary
2 Mrs.Retnathevy Ramesh
3 Mrs.Sathiyabama Thanapal
4 Mr.Kanthaiya Selvakumar
5 Mr.Sivapalan Sarwesvaran 
6 Mrs.Inthumathy Kunaruban
7 Mrs.Tharsha Thirukumaran
8 Mrs.Inthumathy Edward Jeyasuntharam 
9 Mrs.Nesamalar Vimalanantham
10 Mrs.Leaga Sivakurunathan
11 Mr.Balasingam Balasrinthiran
12 Mr.Arulnathan Jaikeesan
13 Mrs.Santhiramathi  Senthoorpathiraja 
14 Mr.Balasingam Sathiyabaskaran
15 Mrs.Rohini Ravinthiran
16 Mrs.Poologanayaki Vijayaruban
17 Mrs.Gunajothy Paul Nesarajan
18 Mrs.Mahalucmy Vethananthan
19 Miss.Kanchana  Sinnaiah
20 Mrs.Rukmanidevi Arokkiyaraja 
21 Mrs.Sagunthalathevy Chanthirakumar 
22 Mrs.Ambikaitharshini Ranjan
23 Miss.Jeyavathi Somasuntharam 
24 Mr.Kanapathipillai  Jeyaratna
25 Mrs.Vasuki Ravindhiranathan
26 Mrs.Maathanika Jeyakanthan
27 Mrs.Bavani Vivehananthan
28 Mrs.Maithily Vinayakamoorthy
29 Mr.Somaskanthasarma Janarthanan 
30 Mrs. Pathmalogini Navaratnam
31 Mrs.Vasuki Sivapalarasa
32 Mrs.Vanitha Muralitharan
33 Mrs.Gnanavadivu Ravindran
34 Mrs.Selvamalar Panchadcharasarama
35 Mr.Murukesu Kesavarajah
36 Mrs.Thavamany Sethurajah
37 Mrs.Sivanantharani Mahendirarajah
38 Mrs.Senthini Suthatharan
39 Mrs.Rajeswary Balasooriyan
40 Miss.Jeyagowry Kumarasamy
41 Mrs.Rinus Munahira
42 Mrs.Pakeerathy Prathas
43 Mrs.Thadchayani Yasotharan
44 Mrs.Theivendran Jeyamany
45 Mrs.Shanmugi  Thatparan 
46 Mrs.Annaluxmy Rasakumaran
47 Mrs.Leelawathy Sivanesan
48 Mrs. Pathminy Tamilselvam
49 Miss.Salujadevi Sathiyaseelan
50 Mrs.SharominaJane Ketheesan
51 Mrs.Valarmathy Varatharajah
52 Miss.Ambiha Soundararajan
53 Miss.Thushitha Sivasundaram
54 Mr.Nagendraseelan Abaragithan
55 Mrs.Amirthalingam Nalayini
56 Mrs.Thavatharsini Ranjithkumar 
57 Mr.Kandaiah Senthurmirugan
58 Mrs.Thanusha Sivaganeshan
59 Mr.Eesan Sathuvan
60 Miss.Perlcini Arokkiyanathar
61 Mr.Vethamany Nithyakeerthy
62 Mrs.Rohini Thiruvarangan
63 Mrs.Thiripurasunthari Thiruvarulchelvan
64 Mrs.Loganayaki Murugathas
65 Mrs.Janaki Jananthan
66 MRS.S.Pathmanathan
67  Miss Popy Nanthakumar
68 Mrs.D.Jude Nithakaran
69 Miss.F.R.Suntharalingam
70 Mr.T.Kodeeswaran